Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn được thành lập ngày 08/02/2010 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, bao gồm các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là Trông cây có hạt chứa dầu, Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật...

    Để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2014, thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến dầu thực vật tại Vĩnh Long và đầu tư vào Công ty TNHH Phúc Quang - Hồng Anh.

    Vào tháng 02 năm 2015, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Phúc Quang - Hồng Anh, đồng thời hợp tác kinh doanh dự án Xay xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh với Công ty TNHH Phúc Quang - Hồng Anh và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

     Trong suốt 6 năm hoạt động, bằng những nỗ lực, sự cố gắng của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã có những sự chuyển biến rõ rệt, từ một Công ty quy mô nhỏ khi thành lập đến nay quy mô Công ty đã được mở rộng và phát triển hơn.