Bài hát tiếng Trung: Chầm chậm thích anh 慢慢喜欢你 Màn man xǐhuān nǐ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Chầm chậm thích anh lời bài hát hay nhất và đầy đủ nhất

Chầm chậm thích anh 慢慢喜欢你 Màn man xǐhuān nǐ- Mạc Văn Úy 莫文蔚

Lời bài hát Chầm chậm thích anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

书里总爱写到喜出望外的傍晚 shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn su lỉ chủng ai xỉa tao xỉ tru oang oai tơ pang oản trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc

骑的单车还有他和她的对谈 qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de duì tán trí tơ tan trưa hái dẩu tha hứa tha tơ tuây thán Chàng trai và cô gái đạp xe đơn nói chuyện cùng nhau

女孩的白色衣裳男孩爱看她穿 nǚ hái de báisè yī·shang nán hái ài kàn tā chuān nủy hái tơ pái xưa i sang nán hái ai khan tha troan Cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà chàng trai yêu thích

好多桥段 hǎoduō qiáo duàn hảo tua tréo toan rất nhiều ngã rẽ

好多都浪漫 hǎoduō dōu làngmàn hảo tua tâu lang man rất nhiều điều lãng mạn

好多人心酸 hǎoduō rénxīn suān hảo tua rấn xin xoan rất nhiều người ghen tị

好聚好散 hǎo jù hǎo sàn hảo chuy hảo xan gặp gỡ và chia ly

好多天都看不完 hǎoduō tiān dōu kàn bù wán hảo tua then tâu khan pu oán bao nhiêu ngày cũng không xem hết

刚才吻了你一下你也喜欢对吗 gāngcái wěn le nǐ yīxià nǐ yě xǐ·huan duì ma cang trái uẩn lơ nỉ i xe nỉ dể xỉ hoan tuây ma nụ hôn vừa rồi em hôn anh, anh cũng thích đúng không

Xem Thêm  Luyện tập tổng hợp

不然怎么一直牵我的手不放 bùrán zěn·me yīzhí qiān wǒ de shǒu bù fàng pu rán chẩn mơ i chứ tren ủa tơ sẩu pu phang nếu không sao lại cứ nắm tay em không buông

你说你好想带我回去你的家乡 nǐ shuō nǐ hǎo xiǎng dài wǒ huíqù nǐ de jiāxiāng nỉ sua nỉ hảo xẻng tai ủa huấy truy nỉ tơ che xeng Anh nói anh rất muốn đưa em về quê anh

绿瓦红砖 lù wǎ hóng zhuān lu ỏa húng choan Nơi ngói xanh gạch đỏ

柳树和青苔 liǔ shù hé qīngtái liểu su hứa tring thái có liễu và rêu xanh

过去和现在 guòqù hé xiànzài cua truy hứa xen chai quá khứ và hiện tại

都一个样 dōu yī gè yàng tâu i cưa dang đều như vậy

你说你也会这样 nǐ shuō nǐ yě huì zhèyàng nỉ sua nỉ dể huây chưa dang anh nói anh vẫn sẽ như vậy

慢慢喜欢你 màn màn xǐ·huan nǐ man man xỉ hoan nỉ chầm chậm thích anh

慢慢的亲密 màn màn de qīnmì man man tơ trin mi chầm chậm thân thiết

慢慢聊自己 màn màn liáo zìjǐ man man léo chư chỉ chầm chậm kể về bản thân mình

慢慢和你走在一起 màn màn hé nǐ zǒu zài yīqǐ man man hứa nỉ chẩu chai i trỉ chầm chậm sánh bước cùng anh

慢慢我想配合你 màn màn wǒ xiǎng pèihé nǐ man man ủa xẻng p’ây hứa nỉ chầm chậm muốn sánh đôi cùng anh

慢慢把我给你 màn màn bǎ wǒ gěi nǐ man man pả ủa cẩy nỉ chầm chậm trao cả bản thân cho anh

慢慢喜欢你 màn màn xǐ·huan nǐ man man xỉ hoan nỉ chầm chậm thích anh

Xem Thêm  Lời bài hát Cô ấy đã từng

慢慢的回忆 màn màn de huíyì man man tơ huấy i chầm chậm hồi tưởng

慢慢的陪你慢慢的老去 màn màn de péi nǐ màn màn de lǎo qù man man tơ p’ấy nỉ man man tơ lảo truy chầm chậm cùng anh rồi chầm chậm già đi

因为慢慢是个最好的原因 yīnwèi màn màn shì gè zuìhǎo de yuányīn in uây man man sư cưa chuây hảo tơ doén in Bởi vì chầm chậm mới là lí do tốt nhất

晚餐后的甜点就点你喜欢的吧 wǎncān hòu de tiándiǎn jiù diǎn nǐ xǐ·huan de ba oản tran hâu tơ thén tẻn chiêu tẻn nỉ xỉ hoan tơ pa Hãy gọi món tráng miệng mà anh thích sau bữa tối

今晚就换你去床的右边睡吧 jīn wǎn jiù huàn nǐ qù chuáng de yòu·bian shuì ba chin oản chiêu hoan nỉ truy troáng tơ dâu pen suây pa Đêm nay anh chuyển qua bên phải giường ngủ nhé

这次旅行我还想去上次的沙滩 zhè cì lǚxíng wǒ hái xiǎng qù shàng cì de shātān chưa trư lủy xính ủa hái xẻng truy sang trư tơ sa than Lần du lịch này em vẫn muốn đến bãi biển lần trước

球鞋手表 qiúxié shǒubiǎo triếu xía sẩu pẻo Giày đá bóng và đồng hồ đeo tay

袜子和衬衫都已经烫好 wà·zi hé chènshān dōu yǐ·jing tàng hǎo oa chư hứa trân san tâu ỉ chinh thang hảo tất và áo sơ mi đều đã được ủi xong

放行李箱 fàngxíng lǐ xiāng phang xính lỉ xeng và để trong vali

早上等着你起床 zǎo·shang děng zhe nǐ qǐchuáng chảo sang tẩng chưa nỉ trỉ troáng Buổi sáng chờ anh thức giấc

Xem Thêm  Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy - Cảm Âm Kalimba

慢慢喜欢你 màn màn xǐ·huan nǐ man man xỉ hoan nỉ chầm chậm thích anh

慢慢的亲密 màn màn de qīnmì man man tơ trin mi chầm chậm thân thiết

慢慢聊自己 màn màn liáo zìjǐ man man léo chư chỉ chầm chậm kể về bản thân mình

慢慢和你走在一起 màn màn hé nǐ zǒu zài yīqǐ man man hứa nỉ chẩu chai i trỉ chầm chậm sánh bước cùng anh

慢慢我想配合你 màn màn wǒ xiǎng pèihé nǐ man man ủa xẻng p’ây hứa nỉ chầm chậm muốn sánh đôi cùng anh

慢慢把我给你 màn màn bǎ wǒ gěi nǐ man man pả ủa cẩy nỉ chầm chậm trao cả bản thân cho anh

慢慢喜欢你 màn màn xǐ·huan nǐ man man xỉ hoan nỉ chầm chậm thích anh

慢慢的回忆 màn màn de huíyì man man tơ huấy i chầm chậm hồi tưởng

慢慢的陪你慢慢的老去 màn màn de péi nǐ màn màn de lǎo qù man man tơ p’ấy nỉ man man tơ lảo truy chầm chậm cùng anh rồi chầm chậm già đi

因为慢慢是个最好的原因 yīnwèi màn màn shì gè zuìhǎo de yuányīn in uây man man sư cưa chuây hảo tơ doén in Bởi vì chầm chậm mới là lí do tốt nhất

书里总爱写到喜出望外的傍晚 shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn su lỉ chủng ai xỉa tao xỉ tru oang oai tơ pang oản Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc