Công thức trả góp ngân hàng là gì? Bài tập thực tế toán 12 ôn thi đại học.

Qua bài viết này dauansaigon.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Công thức vay trả góp toán 12 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Công thức trả góp ngân hàng là gì? Bài tập thực tế toán 12 ôn thi đại học.

Công thức trả góp ngân hàng.

Giả sử một người vay số tiền là $T$, sau đúng một tháng kể từ ngày vay, mỗi tháng người đó trả số tiền là $m$ sau $n$ tháng

Số tiền cả gốc lẫn lãi sinh ra từ số tiền $T$ sau $n$ tháng là: $T{{left( 1+r right)}^{n}}$

Số tiền gốc lẫn lãi sinh ra từ số tiền $m$ của tháng thứ nhất là: $m{{left( 1+r right)}^{n-1}}$

Số tiền gốc lẫn lãi sinh ra từ số tiền $m$ của tháng thứ hai là: $m{{left( 1+r right)}^{n-2}}$

Số tiền gốc lẫn lãi sinh ra từ số tiền $m$ của tháng thứ $n$ là: $m$

Như vậy số tiền đã trả là: $m{{left( 1+r right)}^{n-1}}+m{{left( 1+r right)}^{n-2}}+…+m=m.frac{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}{r}$

Suy ra số tiền còn lại cần phải trả là: $T{{left( 1+r right)}^{n}}-m.frac{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}{r}$

Để trả hết nợ thì $T{{left( 1+r right)}^{n}}-m.frac{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}{r}=0Leftrightarrow m=frac{T.r.{{left( 1+r right)}^{n}}}{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}$.

Bài tập trắc nghiệm trả góp ngân hàng toán thực tế lớp 12 có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 0,7%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 5 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.

Xem Thêm  Các Công Thức Hình Học 12 Từ Căn Bản Tới Nâng Cao

A. 22 B. 23 C. 24 D. 21

Lời giải chi tiết

Ta có $a=frac{A.r.{{left( 1+r right)}^{n}}}{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}$ với $a$ là số tiền trả hàng tháng, $A$ là số tiền vay ngân hàng, $r$ là lãi suất

Do đó ta có $5=frac{100.0,7%.{{left( 1+0,7% right)}^{n}}}{{{left( 1+0,7% right)}^{n}}-1}Rightarrow n=21,62$ nên sau 22 tháng sẽ trả hết nợ. Chọn A.

Bài tập 2: Anh Bình mua một chiếc điện thoại giá 9 triệu đồng theo hình thức trả trước 30% và phần còn lại trả góp hàng tháng với lãi suất 0,9%/tháng. Biết rằng anh Bình muốn trả nợ cửa hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày mua, anh Bình bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả nợ ở mỗi lần như nhau. Hỏi, sau 12 tháng anh Bình muốn trả hết nợ thì hàng tháng anh Bình phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền (làm tròn đến ngàn đồng)? Biết lãi suất không thay đổi trong thời gian anh Bình trả nợ.

A. 556000 đồng B. 795000 đồng C. 604000 đồng D. 880000 đồng

Lời giải chi tiết

Số tiền ban đầu anh Bình nợ của hàng bằng $9,70%=6,3$ triệu đồng.

Nợ của anh Bình với của hàng sau $n$ tháng được tính theo CT ${{N}_{n}}=T{{left( 1+r right)}^{n}}-afrac{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}{r}$, trong đó $T$ là số tiền ban đầu còn nợ, $a$ là số tiền trả góp hàng tháng, $r$ là lãi suất hàng tháng và $n$ là số tháng.

Xem Thêm  Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ Nhất & Bài Tập

Theo đề bài ta có $6,{{3.10}^{6}}{{left( 1+0,009 right)}^{12}}-afrac{{{left( 1+0,009 right)}^{12}}-1}{0,009}=0Rightarrow aapprox 556000$ đồng. Chọn A.

Bài tập 3: Bạn An mua một chiếc máy tính giá 10 triệu đồng bằng hình thức trả góp với lãi suất 0,7%/tháng. Để mang máy về dùng, ban đầu An trả 3 triệu đồng. Kể từ tháng tiếp theo sau khi mua An trả mỗi tháng 500 ngàn đồng. Hỏi tháng cuối cùng An phải trả bao nhiêu tiền thì hết nợ (làm tròn đến đơn vị ngàn đồng)

A. 401 ngàn đồng B. 375 ngàn đồng C. 391 ngàn đồng D. 472 ngàn đồng

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức $m=frac{T.r.{{left( 1+r right)}^{n}}}{{{left( 1+r right)}^{n}}-1}$, với $m$ là số tiền trả mỗi tháng, $r$ là lãi suất và $T$ là tổng số tiền phải trả. Suy ra $0,5=frac{7.0,007.{{left( 1+0,007 right)}^{n}}}{{{left( 1+0,007 right)}^{n}}-1}Rightarrow napprox 14,796$ tháng.

Suy ra số tiền phải trả tháng cuối bằng $left( n-1 right).500000approx 391$ ngàn đồng. Chọn C.

Bài tập 4: Một học sinh muốn mua Iphone 7 Plus có giá 20 triệu đồng. Vì không có tiền nên em giấu bố mẹ đi mua trả góp kì hạn theo tháng với lãi suất 5% mỗi tháng. Nếu em muốn sau 18 tháng trả hết nợ thì mỗi tháng em cần trả số tiền là $m$ (kết quả được quy tròn về hàng nghìn đồng). Biết trong thời gian đó, lương của mẹ em mỗi tháng bằng 2,5 triệu, so sánh $m$ với lương của mẹ bạn đó ta có

Xem Thêm  Công thức tính lãi suất Bài toán lãi suất

A. Ít hơn 958.000 đồng B. Nhiều hơn 912.000 đồng.

C. Ít hơn 789.000 đồng D. Nhiều hơn 128.000 đồng

Lời giải chi tiết

Đặt $T=20$ triệu đồng.

Ta có: $m=frac{T{{left( 1+r right)}^{18}}.r}{{{left( 1+r right)}^{18}}-1}Rightarrow m=frac{T{{left( 1+0,05 right)}^{18}}.0,05}{{{1.05}^{18}}-1}approx 1,71$ triệu đồng

Do đó số tiền trả góp ít hơn $2,5-1,71approx 0,789$ triệu đồng. Chọn C.