Top 20+ và nếu ngày xưa anh không đến bên em bạn nên biết

Dưới đây là danh sách Và nếu ngày xưa anh không đến bên em hay nhất được tổng hợp bởi dauansaigon

Bài hát tiếng Trung: Dễ thay đổi 善变 Shàn biàn- Vương Tĩnh Văn không mập 王靖雯不胖

Lời bài hát Dễ thay đổi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

身后公园是第一次遇见 shēnhòu gōngyuán shì dìyī cì yùjiàn sân hâu cung doén sư ti i trư uy chen Lần đầu gặp gỡ là sau công viên

转角花店见证牵手两年 zhuǎnjiǎo huā diàn jiànzhèng qiān shǒu liǎng nián choản chẻo hoa ten chen châng tren sẩu lẻng nén Nơi ngã rẽ chỗ tiệm hoa, chứng kiến hai năm chúng ta dắt tay nhau

这城市散落着太多纪念 zhè chéngshì sànluò zhe tài duō jìniàn chưa trấng sư xan lua chưa thai tua chi nen Từng góc trong thành phố đều có kỉ niệm

总是在我们之间兜圈 zǒngshì zài wǒ·men zhī jiàn dōu juān chủng sư chai ủa mân chư chen tou choen Luôn quanh quẩn giữa hai ta

如果我是你眼里的景点 rúguǒ wǒ shì nǐ yǎn lǐ de jǐng diǎn rú của ủa sư nỉ dẻn lỉ tơ chỉnh tẻn Nếu như em chỉ là hình ảnh trong mắt anh

路过就好何必留下想念 lùguò jiù hǎo hébì liú xià xiǎngniàn lu cua chiêu hảo hứa pi liếu xe xẻng nen Đi lướt qua em là được, hà cớ để lại nỗi nhớ

何必让故事用微笑开篇 hébì ràng gùshì yòng wēixiào kāipiān hứa pi rang cu sư dung uây xeo khai p’en Cớ sao để câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười

结局眼泪悼念 jiéjú yǎnlèi dàoniàn chía chúy dẻn lây tao nen Rồi kết thúc trong nước mắt

只怪有你的从前美的太过惊艳 zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měi de tài guò jīng yàn chử quai dẩu nỉ tơ trúng trén mẩy tơ thai cua ching den Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ

Xem Thêm  Bình giảng đoạn thơ sau của Hàn Mặc Tử: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên ,Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

才会当热情变浅决裂明显 cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn trái huây tang rưa trính pen trẻn chuế liê mính xẻn Rồi khi sự nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế

爱是谁也绕不开的抛物线 ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn ai sư suấy dể rao pu khai tơ p’ao u xen Tình yêu là đường parabol không ai tránh được

从前你穿越风雨都会仓促见一面 cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn trúng trén nỉ troan duê phâng ủy tu huây trang tru chen i men Khi xưa anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em

后来连伞的边缘你都懒得分一点 hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎn·de fēn yī diǎn hâu lái lén xản tơ pen doén nỉ tâu lản tơ phân i tẻn Sau này dù em bên cạnh anh, anh cũng không ngó đến

是我们低估了时间的善变 shì wǒ·men dīgū le shíjiān de shàn biàn sư ủa mân ti cu lơ sứ chen tơ san pen Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay

太轻易让浓烈的故事翻篇 tài qīng·yì ràng nóng liè de gùshì fān piān thai tring i rang núng liê tơ cu sư phan p’en Quá dễ dàng để rẽ câu chuyện sang hướng khác

从前你穿过半座城市陪我一起失眠 cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p’ấy ủa i trỉ sư mén Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

后来你好像跟你的方向盘更近一点 hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p’án câng chin i tẻn Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

Xem Thêm  Lời bài hát Cô Gái Mở Đường

只是当泪水又滑落在照片 zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p’en Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删 què shě·bu·de shān truê sửa pu tứa san Lại không nỡ lau đi

只怪有你的从前美的太过惊艳 zhǐ guài yǒu nǐ de cóngqián měi de tài guò jīng yàn chử quai dẩu nỉ tơ trúng trén mẩy tơ thai cua ching den Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh, mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ

才会当热情变浅决裂明显 cái huì dāng rèqíng biàn qiǎn juéliè míngxiǎn trái huây tang rưa trính pen trẻn chuế liê mính xẻn Rồi khi sự nhiệt tình không còn, rạn nứt mới rõ ràng đến thế

爱是谁也绕不开的抛物线 ài shì shuí yě rào bù kāi de pāowùxiàn ai sư suấy dể rao pu khai tơ p’ao u xen Tình yêu là đường parabol không ai tránh được

从前你穿越风雨都会仓促见一面 cóngqián nǐ chuānyuè fēngyǔ dūhuì cāngcù jiàn yīmiàn trúng trén nỉ troan duê phâng ủy tu huây trang tru chen i men Khi xưa anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em

后来连伞的边缘你都懒得分一点 hòulái lián sǎn de biānyuán nǐ dōu lǎn·de fēn yī diǎn hâu lái lén xản tơ pen doén nỉ tâu lản tơ phân i tẻn Sau này dù em bên cạnh anh, anh cũng không ngó đến

是我们低估了时间的善变 shì wǒ·men dīgū le shíjiān de shàn biàn sư ủa mân ti cu lơ sứ chen tơ san pen Là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay

太轻易让浓烈的故事翻篇 tài qīng·yì ràng nóng liè de gùshì fān piān thai tring i rang núng liê tơ cu sư phan p’en Quá dễ dàng để rẽ câu chuyện sang hướng khác

从前你穿过半座城市陪我一起失眠 cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p’ấy ủa i trỉ sư mén Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

Xem Thêm  Lời Bài Hát Nước Mắt - MTV Ft, V4Men - Bất Động Sản ABC Land

后来你好像跟你的方向盘更近一点 hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p’án câng chin i tẻn Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

只是当泪水又滑落在照片 zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p’en Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删 què shě·bu·de shān truê sửa pu tứa san Lại không nỡ lau đi

从前你穿过半座城市陪我一起失眠 cóngqián nǐ chuānguò bàn zuò chéngshì péi wǒ yīqǐ shīmián trúng trén nỉ troan cua pan chua trấng sư p’ấy ủa i trỉ sư mén Khi xưa anh vượt qua nửa thành phố để đến bên en, cùng em thức trắng

后来你好像跟你的方向盘更近一点 hòulái nǐ hǎoxiàng gēn nǐ de fāngxiàngpán gèng jìn yī diǎn hâu lái nỉ hảo xeng cân nỉ tơ phang xeng p’án câng chin i tẻn Về sau có vẻ anh gần vô -lăng của anh hơn em một chút

只是当泪水又滑落在照片 zhǐshì dāng lèishuǐ yòu huáluò zài zhàopiàn chử sư tang lây suẩy dâu hóa lua chai chao p’en Chỉ là khi nước mắt rơi xuống tấm ảnh

却舍不得删 què shě·bu·de shān truê sửa pu tứa san Lại không nỡ lau đi

好歹让这一幕幕从前不只像谎言 hǎodǎi ràng zhè yī mù mù cóngqián bùzhǐ xiàng huǎngyán hảo tải rang chưa i mu mu trúng trén pu chử xeng hoảng dén Dù sao hãy để cảnh trong hồi ức không chỉ là một lời nói dối

Top 21 và nếu ngày xưa anh không đến bên em tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh